Bevisst pust er en vei mot balansert og harmonisk liv

Forkortelser:

Heart Rate Variability (HRV).

Autonome nerve system (ANS)

Sympatisk nerve system (SNS)

Parasympatisk nerve system (PNS)

HRV er nøkkel til god motstandsdyktighet for livets utfordringer og uforutsigbarheter. Pusten er et verktøy for å trene god HRV, øke fleksibilitet av NS og øke fysisk, mental og emosjonell utholdenhet. Høy HRV representerer god fysisk, mental, emosjonell helse og evnen til å tåle langvarig stress, tenke klart i utfordrende situasjoner, respondere adekvat til ytre omgivelser som er i kontinuerlig endring. Lav HRV er assosiert med dårlig fysisk, mental, emosjonell helse, kroniske smerter, dårlig fordøyelse, angst, depresjon, kroniske smerter, hodesmerter, migrener, høyt blodtrykk, m.m.

HRV er vår superkraft som vi alle har og kan trene opp. HRV er en biologisk markør som indikerer hvor godt vårt ANS er balansert. Vår autonome nerve systemet er et fundament for å opprettholde liv. Dette er en overlevelses system som er delt i 2 deler: sympatisk og parasympatisk nerve system. SNS bruker hormoner som adrenalin for å aktivere, mobilisere kroppen. PNS bruker bl.a. acetylcholine som er med på å regulere reparerende funksjoner, god fordøyelse, sår tilheling, søvn og lign. Når disse to systemene er godt regulert, er vi i en optimal tilstand psykisk, mentalt, emosjonelt og kan respondere adekvat i omgivelsene. Samtidig kan vi være i kontakt på hva som skjer inni kroppen vår. Disse to nerve systemene har utviklet seg gjennom mange millioner av år og er ansvarlig for 3 nevrofysiologiske tilstander.

 1.«health, rest, digest, sosial engagement» (parasympatetisk ventral vagal) 80 mill. år gammel.

2. «fight, flight» (Sympatetisk nerve system) 300 mill. år gammel.

3. «freeze» gjøre seg klar for å dø (parasympatetisk dorsal vagal). 500 mill. år gammel.

Vagus nerve er hoved nerve av PNS. Den har to grener:

  1. umialinisert primitiv vagus system (dorsal delen av nerve). Denne er ansvarlig for immobilisering, freeze , shutdown respons. Denne delen av nerven er ferdig utviklet ved fødselen.
  2. mialinisert vagus system. (Ventral delen av nerve) Den utvikler seg i perioden fra tredje trimester i uterus og utvikler seg frem til ungdoms periode. Ansvarlig for sosialt engasjement, god fysisk og mental helse.

Det skal helst være en flyttende dynamikk mellom disse tre systemene slik at vi kan aktivere disse når det er nødvendig. Men meste parten av tiden bør vi oppholde oss i ventral vagal, i kombinasjon til sympatetisk nerve system. Dette er med på å opprettholde god fysisk, mental, emosjonell helse og at vi er proaktive og engasjerte i våre liv. Høy score på ACE (Adverse Childhood Experiencces), ubearbeidet kronisk stress, traumatiske hendelser, medisinske inngrep og lign kan deregulere det ANS. Personen lever da i adaptert funksjonell høy aktivert SNS (fight/flight) eller høyt aktivert parasympatetisk dorsal vagal (freeze respons). Dette forårsaker en rekke kroniske, autoimmune lidelser, smerter, hud lidelser, dårlig fordøyelse, etc.  Nevrofysiologisk tilstand gjenspeiler psykologisk tilstand. Personen som lever i konstant beredskaps modus kan ha symptomer på uro i kroppen, dårlig søvn, hyperaktivitet, hyperproduktivitet, rus, aggresjon til depresjon, håpløshet, fravær av engasjement i sitt eget liv og selvmord.

Hvorfor HRV er viktig?

HRV måler balanse mellom sympatisk og parasympatisk NS. Når vi inhalerer, stimulerer vi SNS, som øker hjertefrekvensen. Ekshalering (utpust) stimulerer PNS, som nedregulerer hjertefrekvensen. Hos friske mennesker inhalasjon og exhalasjon skaper rytmisk og stødig hjertefrekvens. God HRV er en markør av god fundamental helse og velvære. Det er en markør at vi er i livets balanse, noe som betyr at vi har en god rytme mellom aktiv og passiv fase i livet, at vi er i stand til å jobbe og hvile, sette grenser, være disiplinerte, ha utholdenhet til å manifestere våre drømmer. Når vårt autonome NS er vel balansert, er vi i kontroll over hvordan vi responderer i omgivelsene, irritasjoner, frustrasjoner, o.l. Vi kan da nedregulere opphisselse og kan ha kontroll over våre impulser og følelser. Så lenge vi kan opprettholde rolig sinn, kan vi VELGE hvordan vi ønsker å respondere i omgivelsene, uavhengig av ytre faktorer. Individer som ikke har vel fungerende autonome nerve system, har større risiko for å komme i mental, emosjonell og fysisk ubalanse, samt risikere å ha mye inflammasjon i kroppen og bli syke. Det autonome NS regulerer både hjerne og kropp funksjoner. Dårlig HRV er manglende hjertefrekvens fluktuasjon i forhold til pust, dette har direkte effekt om hvordan vi tenker og føler oss og hvordan vi responderer på stress. Manglende coherence mellom pust og hjertefrekvens gjør individer sårbare til å utvikle fysiske lidelser slik som hjerte kar, cancer, i tillegg til psykiske lidelser som depresjon, PTSD, utmattelse, smerter av ukjent årsak, o.l.

Jeg personlig har praktisert bevisst pust siden 2018, og i 2023 fullførte jeg «bevist pust» instruktør kurs. Min lærer og mentor har lært teknikker fra Dan Brule og Leonard Orr, og er meget spirituell og tilbringer mye tid i Tibet og India. Hun lærte bort kunnskapen om våre subtile strukturer, energier, prana (energi) og østlig filosofi. Hun etablerte mild og respektfull tilnærming til pust inni meg, ikke bare som puste teknikk, men som åndelig praksis. Vi puster ikke bare luft, men også prana. Detox og endringer skjer på alle plan, både i fysisk kropp, men også i de subtile strukturer.

Puste teknikker er en form for psykoterapi og dette er et verktøy for å jobbe med underbevisstheten. Bl.a. kan vi hente svar på viktige spørsmål og jobbe med omprogrammering av underbevisstheten.

Diverse puste øvelser har vært brukt i over 5000 år.

 Elisabeth Blackburn vant Nobel pris i 2009 for telomer forskning.

Åtte uker med Kirtan Kriya, 12 min/dagen øker telomerase med 43%. Dette er en banebrytende forskning. Kirtan Kriya er 5000 år gammel teknikk.

Handlekurv